SERWIS: fer.org.pl projekty aktualne rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

25 października 2010
ქალთა გარემო – ქალთა აქტივობის სფეროები სოფლის ტერიტორიაზე. ქართულ –პოლონური გამოცდილება

mala fotka

პროექტი გამიზნულია საქართველოს ორი რეგიონის ლიდერი ქალებისათვის იმერეთიდან ( თერჯოლა, ტყიბული ) კახეთიდან .

პროექტის მიზანია :

1.აქტიური ქალების პოტენციალის გაძლიერება თერჯოლისა და ტყიბულის რაიონებში
2.პოლონური გადაწყვეტის პრეზენტაცია საკითხისა , რომელბიც ეხება ქალთა საქმიანობას და აქტიურობას სოფლებსა და პატარა ქალაქებში .
3.აზრების გამომუშავება პროექტებზე ,რომლებიც დაკავშირებულია ქალთა აქტივობასა და თერჯოლის , ტყიბულის ადგილობრივ საზოგადოებასთან.

პროექტი მოიცავს შემდეგ ელემენტებს :

1) სასწავლო ვიზიტი ქვემო სილეზიაში ( ბარიჩის ველი , შკლარსკა პორემბა, შუა ოდრის ველი)– 11 მონაწილე

მთავარი თემები

* ქალთა ინიციატივები- აგროტურისტიკა და აგრეთვე ადგილობრივი პროდუქტის განვითარება,როგორც ქალთა მეწარმოების ფორმა სოფლად და აგრეთვე ადგილობრივი საზოგადოების აქტივობის ელემენტი.
* ქალთა აქტივიზაცია სოფლად,კვალიფიკაციის ამაღლება , ინტეგრაცია , საზოგადოებრივი და კულტურული აქტივობა პატარა ამხანაგობებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების საფუძველზე ,

2) კონსულტაციები

1. საქართველო –ვიზიტის მონაწილეებს შეუძლიათ ისარგებლონ ტყიბულის განვითარების ფონდის უფასო კონსულტაციებით იმ პროექტების დასამუშავებლად (დასახვეწად ) ,რომელიც მოამზადეს პოლონეთში ყოფნის დროს. ასევე ტყიბულის განვითარების ფონდი ხელს შეუწყობს საუკეთესო პროექტის რეალიზაციისთვის ფულადი სახსრების მოძიებაში.

2. პოლონეთი – FER–ის თანამშრომლები უზრუნველყოფენ კონსულტაციებს იმ ორგანიზაციებისა და ინიციატივებისათვის, რომლებსაც სურვილი აქვთ ითანამშრომლონ საქართველოსთან:

* ინფორმაცია დაფინანსების შესაძლო წყაროების შესახებ
* დახმარება ენაში
* სიტუაცია საქართველოს შიგნით: მოთხოვნები,თანამშრომლობის პრიორიტეტები
* აზრების დამუშავება (განვითარება).

3) სტაჟირება 5 გამორჩეული ლიდერისათვის –სასწავლო ვიზიტის ყველაზე აქტიური მონაწილეებისათვის. სტაჟირებას გაივლიან არჩეულ ორგანიზაციებში.

4) ბლოგი (ბაბსკი ოგრუდეკი ) ანუ ქალთა გარემო, – პროექტის რეალიზაციის დროს დაარსებული იქნება ბლოგი , რომელიც შეიცავს ინფორმაციას პროექტის თემაზე, ქალთა ინიციატივებს ,რომლებიც მოქმედებენ ქვემო სილეზიაში და საქართველოს შერჩეულ რეგიონებში. დამატებით ბლოგში შესული იქნება ინფორმაცია პროექტის დაფინანსების შესახებ, გამოყენებული იქნება , როგორც კონტრაქტებისა და აგრეთვე შემდგომი გეგმიური საქმიანობის შესახებ ძირითადი ინფორმაციის გაცვლის ადგილი.

 

პროექტის შედეგები და მიზნებია:

1. გამოცდილების გაზიარება პოლონელ და ქართველ ლიდერებს შორის
2. ქართული და პოლონური გამოცდილების პრეზენტაცია (წარდგენა) სოფლებსა და პატარა ქალაქებში;
3. სულ ცოტა 4 პროექტის დამუშავება ,რომლებიც ეხება ადგილობრივი საზოგადოების აქტივიზაციას ტყიბულსა და თერჯოლაში;

4. 10 ქართველი ლიდერი ქალი , რომლებიც გაეცნობიან აქტივიზაციის მიგალითს პოლონეთში;
5. 5 ქართველი ლიდერი ქალი მიიღებს გამოცდილებას სტაჟირების დროს;
6. ქართული კულტურის პრეზენტაცია ვოლოვში;
7. ქვემო სილეზიის ადგილობრივი ლიდერები გაეცნობიან საქართველოს სოფლის სიტუაციას;
8. კონტაქტების დამყარება საქართველოსა და პოლონეთის არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის და აგრეთვე საინიციატივო ჯგუფებს შორის.

პროექტი დაფინანსებულია სტეფან ბატორის სახ. ფუნდაციის სახსრებითბით.

 კონტაქტი:

კატაჟინა ზარემბა : katarzynaz@eko.org.pl

ტელ. +48 726 37 94 38

 

(projekty, aktualne rozdz1 )
  1. Przyrodnicze wędrówki po Powiecie Wrocławskim. Zajęcie edukacyjne EkoCentrum Wrocław
  2. Dla pszczół – transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających
  3. DOBRA ATMOSFERA - DOLNOŚLĄSKA KAMPANIA EKOEDUKACYJNA
  4. Fundacja Batorego – wsparcie instytucjonalne
  5. Turystyka w Adżarii
  6. Program Naturalnie Wrocław
  7. Rolnictwo Wspierane Społecznie – wspólny program treningowy
  8. DRZEWA DLA ZIELONEJ INFRASTRUKTURY EUROPY
  9. „Znani i lubiani sąsiedzi”. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
  10. OBYWATEL NA STRAŻY DRZEW
prawa autorskie: TERRA login