SERWIS: fer.org.pl projekty aktualne rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZE艃
 

08 czerwca 2016
Ptaki Wroc艂awia

mala fotka

Zadanie b臋dzie polega膰 na:

 1. zakupie i monta偶u: 500 budek dla ptaków zamieszkuj膮cych dziuple (tzw. dziuplaków) we wroc艂awskich parkach i nadrzecznych lasach;
 2. zakupie i monta偶u 1000 budek dla jerzyków na obszarze du偶ych blokowisk oraz w 艣ródmie艣ciu miasta
 3. zakupie i monta偶u 200 hoteli dla owadów na terenie ogrodów i parków.

Realizacja zadania przyczyni si臋 do skutecznej ochrony ptaków zamieszkuj膮cych
dziuple (tzn. dziuplaków), wzmocnienia populacji jerzyka oraz przyci膮gni臋cia dzikich owadów w obr臋bie miasta Wroc艂awia. Monta偶owi budek i hoteli b臋d膮 towarzyszy膰 dzia艂ania edukacyjne i promocyjne dotycz膮ce ochrony ptaków i owadów zasiedlaj膮cych miasto skierowane do mieszka艅ców Wroc艂awia, zarz膮dców budynków, spó艂dzielni mieszkaniowych, uczniów i nauczycieli, dzia艂kowców oraz w艂a艣cicieli prywatnych ogrodów.

DLACZEGO REALIZUJEMY ZADANIE:

Populacja wi臋kszo艣ci ptaków zasiedlaj膮cych Wroc艂aw zwi膮zana jest z parkami,lasami i budynkami. Wiekowe drzewa wyst臋puj膮ce we wroc艂awskich parkach i lasach s膮 wykorzystywane przez ptaki gniazduj膮ce w dziuplach, tylko w nich mog膮 one znale藕膰 odpowiednie miejsce na za艂o偶enie gniazda. Niestety, jak wynika z analiz prowadzonych przez Fundacj臋 EkoRozwoju, z roku na rok ubywa starych drzew i jedyn膮 alternatyw膮 dla dziuplaków pozostaje rozwieszanie budek l臋gowych.

W艂a艣ciwe rozmieszczenie budek mo偶e przyczyni膰 si臋 do wzmocnienia wroc艂awskiej populacji szeregu gatunków ptaków (s膮 to m.in. sikora bogatka, sikora modra, mazurek, mucho艂ówka 偶a艂obna, mucho艂ówka bia艂oszyja, mucho艂ówka szara, pleszka), zw艂aszcza, 偶e jak wynika z Monitoringu Pospolitych Ptaków L臋gowych realizowanego od 2000 roku przez Generalny Inspektorat Ochrony 艢rodowiska wi臋kszo艣膰 gatunków dziuplaków wykazuje tendencje spadkowe w skali Polski.

Wroc艂awska populacja jerzyka i wróbla jest 艣ci艣le zwi膮zana z budynkami, ptaki te wykorzystuj膮 wszelkiego rodzaju szpary, wn臋ki, dziury w elewacjach oraz stropodachy. Siedliska te zanikaj膮 od lat z uwagi na realizacj臋 na du偶膮 skal臋 remontów budynków, termomodernizacji i zamykania stropodachów. Jak wynika z analiz prowadzonych przez organizacje pozarz膮dowe cz臋艣膰 remontów i termodernizacji jest realizowana z naruszeniem prawa, bez przeprowadzenia wcze艣niejszej inwentaryzacji l臋gowych ptaków i ich siedlisk, konsultacji z Regionaln膮 Dyrekcj膮 Ochrony 艢rodowiska i kompensacji w postaci monta偶u budek dla ptaków. Z obserwacji wolontariuszy 艢l膮skiego Towarzystwa Ornitologicznego i Fundacji EkoRozwoju wynika, problem ten dotyka równie偶 wroc艂awsk膮 populacj臋 jerzyka i wróbla. Do wielu wyremontowanych i ocieplonych budynków ptaki ju偶 nie powróci艂y.

DO KOGO KIEROWANE JEST ZADANIE:

Grup膮 adresatów zadania s膮 w pierwszej kolejno艣ci osoby odpowiedzialne za realizacj臋 remontów i
termomodernizacji budynków mieszkalnych i u偶yteczno艣ci publicznej – zarz膮dcy nieruchomo艣ci, pracownicy i zarz膮dy spó艂dzielni mieszkaniowych. Adresatem s膮 równie偶 mieszka艅cy Wroc艂awia, wzrost wiedzy na temat ptaków zamieszkuj膮cych miasta, ich potrzeb siedliskowych i uwarunkowa艅 prawnych dotycz膮cych remontów mo偶e przyczyni膰 si臋 do ich skuteczniejszej ochrony poprzez tworzenie odpowiednich miejsc gniazdowych i kontrol臋 zarz膮dców i wspólnot. Adresatami s膮 równie偶 dzia艂kowcy oraz w艂a艣ciciele prywatnych ogrodów, informacja o projekcie i sposobach ochrony wybranych grup owadów mo偶e przyczyni膰 si臋 do zwi臋kszenia dzia艂a艅 na rzecz ich ochrony po zako艅czeniu projektu.

 Wroc艂awski Bud偶et Obywatelski 2015

Zadanie finansowane jest ze 艣rodków Gminy Wroc艂aw. www.wroclaw.pl

(projekty, aktualne rozdz1 )
 1. DOBRA ATMOSFERA - DOLNO艢L膭SKA KAMPANIA EKOEDUKACYJNA
 2. Fundacja Batorego 鈥 wsparcie instytucjonalne
 3. Turystyka w Ad偶arii
 4. Program Naturalnie Wroc艂aw
 5. Rolnictwo Wspierane Spo艂ecznie 鈥 wsp贸lny program treningowy
 6. DRZEWA DLA ZIELONEJ INFRASTRUKTURY EUROPY
 7. 鈥瀂nani i lubiani s膮siedzi鈥. Zaj臋cia edukacyjne EkoCentrum Wroc艂aw
 8. OBYWATEL NA STRA呕Y DRZEW
 9. Ptaki Wroc艂awia
 10. NA STRA呕Y DRZEW
prawa autorskie: TERRA login