SERWIS: fer.org.pl projekty aktualne rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

21 czerwca 2018
Fundacja Batorego – wsparcie instytucjonalne

mala fotka

Działania podejmowane są w szczególności w mniejszych miejscowościach, gdzie świadomość mieszkańców i ruch na rzecz drzew nie jest tak silny jak w dużych miastach, a utrata bioróżnorodności i problemy np. ze smogiem są podobne. Są to jednocześnie działania budujące grono sojuszników popierających cele statutowe naszej organizacji, budujące w dalszym kroku długofalowe wsparcie finansowe i ideowe, integrujące środowisko działaczy i włączające ich w działania naszej organizacji.

CELE:

 • Punkt interwencyjny: ma na celu wsparcie merytoryczne i instytucjonalne osób podejmujących interwencje, ale też przyjmowanie zgłoszeń dotyczących planowanych wycinek drzew (mailowo, telefonicznie) i podjęcie interwencji (wniosek do urzędu, etc.) oraz włączenie się do postępowania administracyjnego (reprezentowanie tych co nie mają osobowości prawnej). Działanie obejmie również bieżącą aktualizację informacji na MAPIE INTERWENCJI (na serwisie drzewa.org.pl).
 • Raport z interwencji: stanowić będzie podsumowanie przeprowadzonych przez Fundację interwencji klasyfikująca interwencje według różnych kryteriów, m.in. powodów planowanych wycinek drzew. Elementem składowym raportu będzie mapa interwencji, baza wybranych zdjęć oraz poradnik jak prowadzić interwencje.
 • Baza Przyjaciół drzew: stworzenie profilowanej bazy danych (odpowiadającej nowym przepisom prawnym) wraz jej rejestracją w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych oraz wdrożenie w FER nowych procedur ochrony danych osobowych
 • Szkolenia: w ramach cyklu Akademia Przyjaciół drzew –2 spotkania zaplanowane są do sfinansowania z niniejszej dotacji. Realizowane w przybliżeniu raz na kwartał. Łączące elementy sesji warsztatowych, prelekcji i zajęć terenowych.
 • Przygotowanie narzędzi promocyjno - informacyjnych służących aktywistom do prowadzenia działań na rzecz drzew, jak: tłumaczenie i wdrażanie standardów ochrony drzew, wyjaśniających pojęcie drzew jako zielonej infrastruktury
 •  Modernizacja strony www Fundacji EkoRozwoju (3 wersje językowe) zintegrowanej profilami z społecznościowymi (w tym FB, TT, YT).

OKRES REALIZACJI:

01.06.2018-30.09.2019

KWOTA DOFINANOWANIA:

138 000,00 pln

OSOBA DO KONTAKTU:

Sabina Lubaczewska, mail: sabina@fer.org.pl

 
(projekty, aktualne rozdz1 )
 1. DOBRA ATMOSFERA - DOLNOŚLĄSKA KAMPANIA EKOEDUKACYJNA
 2. Fundacja Batorego – wsparcie instytucjonalne
 3. Turystyka w Adżarii
 4. Program Naturalnie Wrocław
 5. Rolnictwo Wspierane Społecznie – wspólny program treningowy
 6. DRZEWA DLA ZIELONEJ INFRASTRUKTURY EUROPY
 7. „Znani i lubiani sąsiedzi”. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
 8. OBYWATEL NA STRAŻY DRZEW
 9. Ptaki Wrocławia
 10. NA STRAŻY DRZEW
prawa autorskie: TERRA login