SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

14 października 2010
Od Poznania do Kopenhagi – polscy kampanierzy DLA KLIMATU

mala fotka

Od Poznania do Kopenhagi – polscy kampanierzy DLA KLIMATU

Okres realizacji i finansowanie:
01.01.2009 – 28.02.2010 – dotacja FOP
01.01.2009 – 31.12. 2009 – dotacja NFOŚ
Społeczna kampania informacyjna mająca na celu wzrost świadomości i aktywności społeczeństwa polskiego w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym, nastawiona na aktywizację środowiska organizacji pozarządowych, dziennikarzy i polityków oraz na kształtowanie postaw proekologicznych i proobywatelskich wśród młodzieży. Projekt jest realizowany w ramach Polskiej Zielonej Sieci, a Fundacja Ekorozwoju wdraża go w województwie dolnośląskim.
Jednym z komponentów projektu są spotkania w szkołach pod nazwą „Szkoły dla klimatu”. W ramach tego działania przeprowadziliśmy 30 warsztatów w dolnośląskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W czasie zajęć młodzież zapisywała na chmurkach hasła dotyczące ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju. Wystawa chmurek z całej Polski była prezentowana na ogrodzeniu Łazienek Królewskich od strony al. Ujazdowskich od 24.11.
 
Najbardziej spektakularnym działaniem w projekcie była akcja „Ostatni dzwonek DLA KLIMATU”, tj. spływ tratwą z Krakowa do Gdańska, której towarzyszyły całodniowe akcje w miastach na trasie spływu. Jej celem było skupienie uwagi społeczeństwa, mediów i polityków na problemie zmian klimatycznych i na prowadzonych procesach negocjacyjnych przed COP 15.
 
Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: dlaklimatu.pl
Koordynator regionalny: Magdalena Grochowska
(projekty, zrealizowane rozdz1 )
  1. Program Naturalnie Wrocław
  2. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016
  3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
  4. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  5. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  6. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015
  7. Naturalne sąsiedztwo
  8. Produkcja herbaty w jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja
  9. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
  10. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
prawa autorskie: TERRA login