SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

10 maja 2014
Sad bioróżnorodności w Wałkowej

mala fotka

Status: zrealizowany
Termin realizacji: maj - październik 2014

Opis projektu:

Celem projektu jest rozwijanie oferty turystycznej w Dolinie Baryczy o charakterze edukacyjnym. Turystyka edukacyjnej pozwala w zrównoważony sposób poznawać  tereny bogate przyrodniczo i kulturowo, przy jednoczesnym poszanowaniu otaczającej przyrody i  zanikających znamionach tradycji. Projekt zakłada cykl warsztatów o charakterze ekologicznym i  rękodzielniczym nawiązującyh do specyfiki regionu Doliny Baryczy. Do realizacji otwartych, terenowych zajęć edukacyjnych oraz festiwalu jabłka wykorzystywać będziemy znajdującą się w Sadzie infrastrukturę edukacyjną.  Projekt w całości realizowany jest na terenie łuszczarni szyszek w Wałkowej, do uczestnictwa zapraszamy mieszkańców Doliny Baryczy.

Działania:
 

1. TRADYCYJNE ODMIANY JABŁONI - dosadzenie,  pielęgnacja  i  oznaczenie 70 sztuk odmian jabłoni w celu uzupełnienia kolekcji. W ten sposób powstanie kompletna kolekcja tradycyjnych odmian jabłoni z Doliny Baryczy - reprezentująca  zarówno odmiany nazwane (m.in. Cesarz Wilhelm, Grochówka, Malinowa,  Oliwka Czerwona, Beforest, Oliwka Żółta,  Szara Reneta, Reneta Baumana,  Książę Albrecht Pruski,  Antonówka Śmietankowa…), jak i te nie nazwane.
Dodatkowe nasadzenia uzupełnią już istniejące i tworzyć będą matecznik służący ochronie genetycznej oraz edukacji, a także jako źródło zrazów dla nowych nasadzeń zapewniających możliwość rozwoju produktu lokalnego w Dolinie Baryczy.

2. REALIZACJA ZAKĄTKA SMAKÓW Realizacja przewiduje wykonanie  zadaszonego piecogrilla z blatem oraz  wyposażeniem. Realizacja zakątku smaków umożliwi prowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących tradycji kulinarnych Doliny Baryczy bazujących na lokalnej specyfice przyrodniczej (stare sady) - poprzez wypiek szarlotek, prażenie i suszenie jabłek. Przy piecu przewidujemy też miejsce do suszenia drewna oraz rozdrabniania i tłoczenia soków.

3. REALIZACJA ZAKĄTKA RECYKLINGU  wykonanie instalacji do  segregacji   odpadów (powstających w czasie imprez edukacyjnych) - szkło, tworzywa, sztuczne, papier oraz instalację zestawu kompostującego BIOLAN (edukującego o możliwości obiegu materii organicznej w przyrodzie). Dodatkowo zainstalowane zostaną posiadane już przez Fundację 3 kompostowniki na odpadki zielone. Całość otoczona zostanie płotem wiklinowym nawiązującym do bogactwa przyrodniczego Doliny Baryczy (wierzby jako elementu krajobrazu podmokłego), które wykonane zostaną w ramach warsztatu aktywizacyjnego z wyplatania. Całość dopełni tablica edukacyjna (z elementami obrotowymi) informująca o segregowaniu bioodpadów i obiegu materii  w przyrodzie. Element zakątka recyklingu  poszerzą ofertę edukacyjną Doliny Baryczy - w tym już istniejące instalacje edukacyjne w sadzie: ul edukujący o roli pszczół, owadzi hotel, instalacja o drzewach .

4. REALIZACJA DRZWI DO SADU zostanie wykonana furtka ozdobna wprowadzająca do sadu od strony drogi i zaplecza komunikacyjnego - planowanej do rewitalizacji Łuszczarni Szyszek - ośrodek edukacyjno-informacyjny Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy.  
FESTIWAL JABŁKA. Organizacja 2- dniowego wydarzenia promocyjnego bazującego na powstałym sadzie i zakątku smaku dla mieszkańców Doliny Baryczy oraz Wrocławia. W ramach wydarzenia: wspólne pieczenie szarlotki, prażenie i suszenie jabłek oraz degustacja świeżego soku z jabłek wyciskanego z prasy oraz gry i zabawy m.in. z animacyjną Chustą Klanza oraz interaktywnymi grami o tematyce drzewnej.

5. WIKLINOWY S-PLOT- Wiosną 2014 roku odbędą się zajęcia aktywizacyjne z mieszkańcami Doliny Baryczy bazujące na bogactwie przyrodniczym- wierzbie. Realizacja 4 spotkań 6-godzinnych. Do prac zostanie zaangażowanych 15 mieszkańców, którzy wspólnie stworzą wiklinowy płot o wymiarach 1,50 x 30 m okalający kosze do segregacji oraz 800 L kompostownik. Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawowe definicje oraz techniki wyplatania. Będą to autorskie zajęcia- realizacja płotu według wspólnie opracowanego projektu.

6. WIKLINOWE ARANŻACJE- w ramach zajęć rękodzielniczych z technikami wyplotu z wikliny zapoznają się również młodzi mieszkańcy Doliny Baryczy, poprzez realizacje mniejszych form ogrodowych. Zostanie zorganizowanych 5 warsztatów po 3 godziny dla otwartych grup - dorośli z dziećmi (średnio po 15 osób w grupie), podczas których na miejscu w wałkowym sadzie uczestnicy będą tworzyć wiklinowe formy w kształcie owoców oraz owadów np. pszczoły, motyle.

7. MYŚLĘ GLOBALNIE-DZIAŁAM LOKALNIE- cykl zajęć edukacyjnych poświęconych tematyce świadomej konsumpcji, produktów lokalnych i zastosowaniu zasady 3R (Reduce - Reuse - Recycle= ograniczaj - używaj ponownie – segreguj). Cykl 5 warsztatów otwartych grup - dorośli z dziećmi (średnio po 15 osób w grupie), kompilacja części teoretycznej z praktyczną, przy wykorzystaniu Zakątka recyklingu.

Finansowanie:  Projekt został sfinansowany ze środków publicznych i UE w ramach osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Osoba do kontaktu:  Agnieszka Czuryło
 

fot. Artur Homan

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
  1. Program Naturalnie Wrocław
  2. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016
  3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
  4. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  5. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  6. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015
  7. Naturalne sąsiedztwo
  8. Produkcja herbaty w jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja
  9. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
  10. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
prawa autorskie: TERRA login