SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 
Tkibuli District Development Fund
20/18 Gelati street
Tkibuli, Georgia
phone: +995 99-247-508
mail: mirza_gubeladze@yahoo.com

People in Need
29, T. Tabidze Str.
Kutaisi, Georgia
Tel.: +995 23 14 16 51
mail: pavla.pijanova@peopleinneed.cz www: www.pin.ge

14 października 2010
Zrównoważony rozwój społeczności samorządowych wybranych obszarów wiejskich Gruzji

Status: zakończony

Czas realizacji: maj - grudzień 2008

Opis projektu:

Celem projektu był kompleksowy rozwój obszarów wiejskich dwóch gruzińskich regionów - Tkibuli oraz Kazbegi.

Zakładał on:

 • stworzenie warunków do rozwoju turystyki oraz drobnej przedsiębiorczości na terenach wiejskich regionu Tkibuli
 • podniesienie kwalifikacji kluczowych urzędników samorządu terytorialnego z obu regionów w zakresie rozwoju terenów wiejskich, turystyki i drobnej przedsiębiorczości
 • zaprezentowanie polskich, "dobrych praktyk” z zakresu turystyki wiejskiej, prowadzenia gospodarstw agroturystycznych, promocji produktów regionalnych, efektywności współpracy między różnymi podmiotami przy tworzeniu oferty turystycznej, wykorzystania walorów przyrodniczych, historycznych oraz dziedzictwa kulturowego regionu.

Działania:

 1. Kursy komputerowe i kawiarenka internetowa - w kursach wizięło udział 34 uczestników, rekrutowanych na podstawie ich zgłoszeń. Większość uczestników stanowiły kobiety, w tym pracownicy lokalnego samorządu oraz osoby młode. Kawiarenka internetowa była jedynym tego typu miejscem w całym Tkibuli. w ciągu pół roku skorzystało z niej ok 200 osób.
 2. Kursy językowe – łącznie ponad 100 dzieci korzystało z kursów językowych organizowanych w Tkibuli i Orpiri
 3. Seminaria i konsultacje dla przedsiębiorców i aplikantów mikro-grantów prowadzone były na bieżąco przez pracowników TDDF oraz PIN.
 4. Szkolenie na temat pszczelarstwa - szkolenie stanowiło komponent uzupełniający mikro-granty pszczelarskie. Służyło przekazaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej, a zarazem pokazaniu możliwości rozwoju tej branży, eksportu, grupowaniu producentów w ramach istniejącej organizacji pszczelarzy z Kutaisi.
 5. Szkolenia na temat agroturystyki – służyły one przekazaniu wiedzy dot. podstaw prowadzenia gospodarstwa turystycznego, rozwoju współpracy pomiędzy gospodarzami, reklamowania usług etc. W ramach projektu zorganizowano również wyjazd do wioski Honi, gdzie od kilku lat działa mała agroturystyka przyjmująca turystów m.in z Izraela, Kanady.
 6. Szkolenie na temat szlaków turystycznych oraz mobilizacji lokalnej społeczności. Pogłębienie wiedzy przekazanej w trakcie wizyty studyjnej – w odpowiedzi na ewaluację jej uczestników. Szkolenie zawierało metodologię oznaczania szlaku turystycznego oraz współpracy ze społecznością lokalną, motywowanie mieszkańców do działań na rzecz społeczności lokalnej.
 7. Opracowanie koncepcji i częściowe oznakowanie szlaku turystycznegoprowadzącego z miasta Kutaisi do klasztoru w Gelati. Ma on stanowić podstawę do utworzenia części oferty turystycznej regionu. Wokół niego powstają gospodarstwa agroturystyczne (w Gelati, Cucchvati oraz Motsamecie).
 8. Wykonanie materiałów promujących region m.in. strony 
 9. Mikro-granty
  1. Granty rolnicze – projekty rozwoju pszczelarstwa: 6 projektów na łączną sumę 9150,00 PLN. Jednocześnie, dla wszystkich aplikantów zorganizowano szkolenie (opisane powyżej). Pierwsze rezultaty tych mikro-grantów będą widoczne w kolejnym sezonie, latem 2009.
  2. Granty agro-turystyczne – wsparcie dla wybranych rodzin, w postaci materiałów budowlanych/remontowych i elementów wyposażenia - w celu podniesienie standardu domów, tak aby możliwe było przyjmowanie turystów. Najczęściej dotyczyło to podniesienia warunków sanitarnych (remont toalety) gdyż w warunkach gruzińskich ten element wyposażenia domu stanowi często problem. Równolegle z grantami, wszyscy aplikanci otrzymali wsparcie merytoryczne w postaci szkoleń (opisanych powyżej). Granty zlokalizowane są w Gelati i Cucchvati, przez które przebiega szlak turystyczny. Łącznie sfinansowano 3 granty, na łączną sumę 15339,06 PLN.
 10. Wizyta studyjna grupy gruzińskiej w Polsce (Dolny Śląsk, obszar Doliny Baryczy i Pogórze Kaczawskie) - celem wizyty było przekazanie polskich doświadczeń związanych z rozwojem ekoturystyki na terenach wiejskich, promocją produktów lokalnych, ponadsektorowych grup partnerskich, rozwojem agroturystyki oraz przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Uczestnicy mogli na miejscu zobaczyć jak praktycznie w Polsce wygląda implementacja ww. zagadnień.

Rezultaty dodatkowe:

Jednym z rezultatów projektu z kórego jesteśmy szczególnie dumni jest założenie przez naszych beneficjentów w czerwcu 2009 roku Stowarzyszenia Agroturystycznego Korena, kontynuującego działania na rzecz rozwoju turystyki i agroturystyki w regionie: trwają prace nad oznaczeniem i rozwojem szlaku turystycznego, powstają pomysły na promocję produktu lokalnego oraz aktywizację mieszkańców. Korena rozwija się i dąży do samodzielności w planowaniu i realizowaniu projektów. Przy jej powstaniu pomagali pracownicy People in Need oraz wolontariuszka Polskiej Pomocy (Dom Spotkań im Angelusa Silesiusa).

Finansowanie:

 

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 roku.

 

Koordynator:
Iwona Grabowska
iwonag@eko.org.pl

Asystent koordynatora:
Katarzyna Zaremba
katarzynaz@eko.org.pl

 

 

 

 

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
 1. Program Naturalnie Wrocław
 2. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016
 3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
 4. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 5. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 6. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015
 7. Naturalne sąsiedztwo
 8. Produkcja herbaty w jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja
 9. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
 10. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
prawa autorskie: TERRA login