SERWIS: fer.org.pl zamówienia fer - zamówienia 2013
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

29 stycznia 2014
ZAPYTANIE OFERTOWE - animator lokalny woj. dolnośląskie gm. Prusice

Informacja o zamknięciu zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert

03.02.2014

Fundacja EkoRozwoju informuje o zamknięciu zapytania ofertowego

Pełnienie obowiązków animatora lokalnego do spraw zadrzewień w gminie Prusice z dnia 29.01.2014r.  bez wybrania którejkolwiek z ofert w dniu 03 luty 2014 r.

 

Uzasadnieniem dla powyższej decyzji jest stwierdzenie przez Zamawiającego podczas oceny ofert, że w warunkach zamówienia wprowadzono błędne zapisy.

Zamawiający w  celu zapewnienia równości szans na rynku dla wykonawców oraz ich konkurencyjności, podjął decyzję o zamknięciu zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Nowe zapytanie zostanie ogłoszone w dniu dzisiejszym – termin składania ofert zostaje ustalony do dnia 6.02.2014r. do godz.16:00

 

 

 

Fundacja EkoRozwoju z siedzibą We Wrocławiu (50-252) przy ul. Św. Wincentego 25A,C   zaprasza do złożenia oferty na: 

Pełnienie obowiązków animatora lokalnego do spraw zadrzewień w woj. dolnośląskim w gminie Prusice 

w związku z realizacją projektu   „Drogi dla Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych / Roads for Nature – campaign promoting trees in Polands rural landscapes, as habitats and ecological corridors”   nr LIFE 11 INF/PL/467, finansowanego przez program LIFE+ Unii Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapytanie Ofertowe 

Formularz Oferty

(zamówienia, fer - zamówienia 2013 )
  1. ZAPYTANIE OFERTOWE - animator lokalny woj. dolnośląskie gm. Strzelin
  2. ZAPYTANIE OFERTOWE - animator lokalny woj. dolnośląskie gm. Prusice
  3. ZAPYTANIE OFERTOWE - pielęgnacje drzew
  4. ZAPYTANIE OFERTOWE - klipy animowane
  5. ZAPYTANIE OFERTOWE - animator lokalny woj. wielkopolskie gm. Mosina i Kościan
  6. ZAPYTANIE OFERTOWE - ekspertyzy Żabia Wola
  7. ZAPYTANIE OFERTOWE - dostawa sadzonek, Małopolskie
  8. ZAPYTANIE OFERTOWE - dostawa sadzonek
  9. ZAPYTANIE OFERTOWE - dostawa urządzenia GPS
  10. ZAPYTANIE OFERTOWE
prawa autorskie: TERRA login