SERWIS: fer.org.pl zam贸wienia fer - wyniki og艂osze艅 rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZE艃
 

10 czerwca 2013
Og艂oszenie o wyniku zapytania ofertowego

Zamawiaj膮cy - Fundacja EkoRozwoju z siedzib膮 we Wroc艂awiu (50-134) przy ul. Bia艂oskórniczej 26 informuje o zako艅czeniu post臋powania o udzielenie zamówienia dotycz膮cego wykonania czynno艣ci:


Dostawa przedmiotu zamówienia w postaci ksi膮偶ek do siedziby EkoCentrum Wroc艂aw w projekcie "EkoCentrum Wroc艂aw", finansowanym ze 艣rodków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolno艣l膮skiego na lata 2007 – 2013 w ramach priorytetu nr 4 "Poprawa stanu 艣rodowiska naturalnego oraz bezpiecze艅stwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego 艢l膮ska”, dzia艂anie 4.7 „Ochrona bioró偶norodno艣ci i edukacja ekologiczna”, ze 艣rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc艂awiu oraz ze 艣rodków Miasta Wroc艂aw.

Zamawiaj膮cy informuje, 偶e w wyznaczonym terminie tj. do 5 czerwca 2013 roku wp艂yn臋艂a 1 oferta.

Oferta spe艂nia艂a wymogi formalne i zosta艂a rekomendowana Zarz膮dowi do wyboru jako wykonawcy.

Umowa zosta艂a podpisana z firm膮:
Przyrodnicze.pl, ul. Spó艂dzielcza 4/15, 63-600 K臋pno

Oferowana kwota: 20 137,18 z艂 brutto

(zam贸wienia, fer - wyniki og艂osze艅 rozdz1 )
  1. Og艂oszenie o wyniku zapytania ofertowego
  2. Og艂oszenie o wyniku zapytania ofertowego
  3. Og艂oszenie o wyniku zapytania ofertowego
prawa autorskie: TERRA login