SERWIS: fer.org.pl wiadomości 2013
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

02 grudnia 2013
Zaproszenie na szkolenie: Jak zwiększać dostęp do informacji o środowisku

mala fotka

Fundacja EkoRozowju serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Strażnicy Natury – jak zwiększać dostęp do informacji o środowisku”, które odbędzie się w Krakowie, w dniach 18-20.12.2013 w Hotelu Tynieckim, ul. Tyniecka 160.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do

 

 • działaczy lokalnych NGO,
 • aktywistów przyrody
 • przedstawicieli społeczności lokalnych.

Jego tematyka skupi się na następujących zagadnieniach:

 • MONITORING dostępu do informacji publicznej i o środowisku - możliwości monitorowania administracji publicznej, zakres społecznego monitoringu DIP prowadzonego w ramach projektu „Strażnicy Natury…”.
 • prowadzenie INTERWENCJI, zarządzanie komunikacją, prowadzenie działań komunikacyjnych w społeczności lokalnej i organizacji,
 • podstawy PRAWNE dostępności INFORMACJI o ŚRODOWISKU i publicznej oraz aktywności obywatelskiej w temacie ochrony przyrody – KONSULTACJE społeczne, udział w postępowaniach administracyjnych.

Podczas szkolenia zaprosimy uczestników zarówno na wykłady i prezentacje merytoryczne, jak i do aktywnego udziału w zajęciach warsztatowych zwiększających umiejętności z zakresu:

 • podstaw komunikacji społecznej, umiejętności negocjacyjnych i dochodzenia do consensusu,
 • aktywizowania mieszkańców decyzjach publicznych rozumianego jako informowanie przez j.s.t , konsultowanie decyzji oraz współdecydowanie,
 • umiejętności prowadzenia, moderowania dyskusji, debat, spotkań z udziałem przedstawicieli różnych stron.


Chętnym i aktywnym uczestnikom seminariów zaproponujemy też współpracę przy tworzeniu regionalnych Raportów BIP dla poszczególnych województw na podstawie omówionej na warsztatach metodyki.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Prosimy o wypełnienie KARTY UCZESTNICTWA i jej odesłanie do dnia 15 grudnia faxem na numer 71 34 45 948 lub mailowo na adres  m.berezowska@eko.org.pl.


Liczba miejsc jest ograniczona


Koszty pobytu (noclegu i wyżywienia) oraz szkolenia pokrywa organizator. Możliwy będzie również zwrot kosztów dojazdu na szkolenie – równowartość poniesionych kosztów komunikacji publicznej, w ramach limitów posiadanych przez organizatorów.
Ze względu na formułę i czas spotkania (24 h szkoleniowe - od 18.12.2013, godz. 17.30 do 20.12.2013, do godz. 18.30) prosimy o punktualne stawienie się na szkolenie i pozostanie do jego zakończenia.

DOKUMENTY
Karta uczestnictwa
Karta uczestnictwa (word)
program i notka o prowadzących zajęcia
 

Więcej informacji o projekcie na www.dip.natura2000.pl
 

Projekt „STRAŻNICY NATURY- obywatelski monitoring działań administracji publicznej w ochronie
przyrody” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z
nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej”

(wiadomości, 2013 )
 1. Zaproszenie na szkolenie: Jak zwiększać dostęp do informacji o środowisku
 2. Seminaria antyazbestowe - czas na Wielkopolskę!
 3. Warsztaty WODA - nie marnuję!!
 4. Strażnicy natury - zapraszamy na szkolenie
 5. Gra o ziemię!
 6. Pokazy filmów o historii Nadodrza w EkoCentrum
 7. Seminaria antyazbestowe na Śląsku
 8. Herbatka w Tkibuli czyli pracujemy nad produktem lokalnym
 9. Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia
 10. Zapraszamy na zajęcia edukacyjne w ramach programu "EkoCentrum Wrocław"
prawa autorskie: TERRA login