SERWIS: fer.org.pl wiadomości 2015
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

22 grudnia 2015
Zbiórka dla Drzew / Podziękowania i plany działań

Zbiorka Dla Drzew

 
Aukcja Dla Drzew, która odbyła się 12 grudnia w EkoCentrum Wrocław, okazała się wielkim sukcesem i przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Wielka w tym zasługa Przyjaciół Drzew, którzy na tyle rożnych sposobów okazali nam swoje wsparcie. W imieniu Fundacji EkoRozwoju oraz zespołu EkoCentrum pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim Darczyńcom za przekazane na aukcje przedmioty i usługi – bez Waszego zaangażowania to wydarzenie nie miałoby najmniejszego sensu. Serdeczne podziękowania kierujemy również do wszystkich naszych Gości, którzy wzięli udział w świątecznej licytacji – dziękujemy Wam za okazaną hojność oraz czas spędzony wspólnie w przemiłej atmosferze.
 
Drzewa są dla nas niezwykle ważne, ponieważ wspierają nasze wysiłki w walce o czystsze powietrze, redukują hałas, niwelują stres i upiększają miejską przestrzeń. Aukcja, zorganizowana w ramach Nocy Nadodrza, była częścią trwającej do końca grudnia zbiórki publicznej, z której środki zostaną przeznaczone na cele statutowe Fundacji EkoRozwoju, w szczególności zaś na działania związane z ochroną, monitoringiem i nowymi nasadzeniami drzew we Wrocławiu.
 
W 2016 roku będziemy kontynuowali nasze działania w projekcie Na Straży Drzew. Jego celem jest kontrola standardów zarządzania zielenią miejską. W ramach projektu weryfikujemy decyzje o wycinkach, a także sprawdzamy, czy dokonano nasadzeń zastępczych i poniesiono stosowne opłaty. Wspólnie z samorządowcami, inwestorami, dziennikarzami i aktywistami pracujemy także nad promocją dobrych praktyk w tym zakresie organizując cykliczne spotkania wrocławskiej Grupy Dialogu Społecznego ds. Zieleni.
 
Jeszcze w 2015 roku rozpoczniemy również prace nad tworzeniem nowego parku na Stabłowicach (o powierzchni ok. 5 ha w rejonie ulic Starogajowa, Jeleniogórska, Kruszcowa). Stabłowicki Biopark powstanie we współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, ale i przy aktywnym udziale mieszkańców – będzie to pierwszy park wrocławski, który stworzymy od podstaw metodą uspołecznioną. Do końca bieżącego roku zakończone zostaną prace dokumentacyjne (szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna, projekt gospodarki drzewostanem, inwentaryzacja i analiza przestrzenno-krajobrazowa itd.). Wiosną 2016 roku rozpoczną się natomiast warsztaty planistyczne z mieszkańcami, a pierwsze nasadzenia zostaną wykonane jesienią. Nowością będzie możliwość zasadzenia w parku drzew okolicznościowych (np. z okazji urodzin dziecka).
 
W przyszłym roku będziemy ponadto kontynuowali prace w ramach ogólnopolskiego programu Drogi dla Natury, którego główną misją jest ochroną przydrożnych alej jako siedlisk przyrodniczych i korytarzy ekologicznych. W projekcie tym zajmujemy się organizacją szkoleń dla urzędników, edukacją mieszkańców, promocją alej podczas różnych imprez oraz we wszelkiego rodzaju mediach, a także – rzecz jasna – sadzeniem drzew. W roku 2016 kończy się obecnie realizowany projekt wspierany przez program LIFE+ i NFOŚiGW. Jeśli Komisja Europejska doceni nasz nowy projekt złożony ostatniej jesieni, prace pod znakiem LIFE będziemy kontynuowali przez kolejne 4,5 roku. Nasze działania w tym obszarze możecie śledzić na bieżąco na stronie internetowej programu: aleje.org.pl
 
Działania edukacyjne w pakiecie z nowymi nasadzeniami stanowią także istotną część oferty edukacyjnej EkoCentrum Wrocław, w którym – tak jak w poprzednich latach – odbędą się organizowane przez nas zajęcia dla dzieci, młodzieży, rodzin i seniorów.
 
Plan naszych działań dla drzew w 2016 roku nie byłby możliwy do zrealizowania bez Waszego wsparcia. Każda złotówka ma dla nas ogromne znaczenie, dlatego raz jeszcze z serca Wam dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyliście.
 
Razem możemy więcej!
 
(wiadomości, 2015 )
  1. Zbiórka dla Drzew / Podziękowania i plany działań
  2. Więcej niż Energia / Konferencja (15 XII)
  3. Koszty smogu / Seminarium (10 XII)
  4. Aukcja dla Drzew / Noc Nadodrza w EkoCentrum (12 XII)
  5. Zapraszamy na Spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Zieleni
  6. Aktywna młodzież - czyste środowisko
  7. Festiwal Odloty / 10 października 2015
  8. Zapraszamy na EkoJarmark/ WARSZTATY
  9. Zapraszamy na Spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Zieleni
  10. Delegacja mołdawska na Dolnym Śląsku
prawa autorskie: TERRA login