SERWIS: fer.org.pl o nas osiągnięcia
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

11 listopada 2009
Osiągnięcia Fundacji

mala fotka

Fundacja EkoRozwoju jest pozarządową organizacją, której misją jest wspieranie rozwoju w zgodzie z naturą. Fundacja wypełnia swoją misję poprzez aktywną współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, jednostkami administracji samorządowej, regionalnej i państwowej, wyższymi uczelniami oraz innymi uczestnikami szeroko rozumianej działalności proekologicznej. Fundacja stymuluje i zachęca do wolnej wymiany informacji oraz społecznego uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji.
Osiągnięcia. Za największe osiągnięcia uważamy te projekty, które przyniosły konkretne rezultaty jednocześnie zostawiając znaczący ślad w świadomości społecznej. Przykładowe takie projekty to: Działania dla szerokiego społeczeństwa:

 • Serwer ekologiczny “Zielona Brama” - od lipca 1999 FER prowadzi serwer, który w sieci funkcjonuje pod domeną www.eko.org.pl. Zielona Brama stała się najbardziej dynamicznie rozwijającym się serwerem ekologicznym w kraju – z jej usług korzysta kilkadziesiąt znaczących organizacji ekologicznych
 • Produkcje radiowe (m.in. audycje Ptasie radio, Agro-eko) i telewizyjne (m.in. produkcje własne – filmy BETACAM Woda dla Wrocławia, Odra temat rzeka; współpraca realizacyjna: Zielonym do góry, Goniec regionalny, Goniec ekologiczny)
 • Kwartalnik ekologiczny „Kropla” - wydawana od 1995 Kropla adresowana jest do ludzi działających na rzecz ochrony natury: samorządowców, nauczycieli, lokalnych liderów.

Biuro informacji ekologicznej - prowadzone przez FER od połowy lat dziewięćdziesiątych. Działa poprzez bezpłatne udostępnianie zgromadzonych przez Fundacje zasobów informacyjnych z dziedziny szeroko rozumianej ochrony środowiska – także w aspekcie procesu integracji z Unią Europejską, dostępu do informacji, praw konsumenta, zarówno w formie biblioteki jak i stanowisk internetowych.

Działania we współpracy ze społecznościami lokalnymi i innymi organizacjami:

 • Realizacja projektu „Zrównoważony rozwój regionalny obszarów wiejskich w dorzeczu Odry”, w którym uczestniczy 6 polskich organizacji w ramach „grupy rolnej” razem z WWF Niemcy. Projekt rozpoczęty z końcem 2002 ma na celu – przez wdrażanie i promocję modelowych rozwiązań - przygotować cenne przyrodniczo obszary Nadodrza do takiego rozwoju w warunkach procesu integracji z Unią Europejską, który pozwoli na zachowanie tych walorów.
 • Realizacja - wspólnie z samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi - programu Ekorozwój Doliny Baryczy, zapoczątkowanego w 2000 r. Polskie Towarzystwem Przyjaciół Przyrody „pro Natura”. W ramach tego programu m.in. FER realizuje program zrównoważonej turystyki oraz działania w zakresie aktywizacji gospodarczej kobiet wiejskich w dolinie Baryczy.
 • Projekt „Program zachowania pierwotnej rasy kury zielononóżki kuropatwianej. Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” (2001-2003).
 • Działania, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim woj. Dolnośląskiego i samorządami lokalnymi, w zakresie integracji gospodarki rolnej i ochrony środowiska (przygotowanie do wdrażania programów rolnośrodowiskowych, promocja produktów regionalnych, jarmarki ekologiczne – od 2001 roku.
 • Działania w zakresie aktywizacji turystycznej obszarów wiejskich (od 1995 roku realizacja turystycznych szlaków rowerowych „Sudety”, „dolina Odry”, „dolina Baryczy”).
 • Utworzenie Międzynarodowej koalicji „Czas na Odrę” (działającej od 1997 roku); w Koalicji uczestniczą organizacje polskie (13), czeskie (8) i niemieckie (5);
 • Utworzenie i koordynacja działalności Dolnośląskiego Forum POE (od 2000 r.), w celu i wzmocnienia działań organizacji ekologicznych z terenu Dolnego Śląska, zwłaszcza w sprawach istotnych dla ochrony środowiska tego regionu. M.in. wyłoniono przedstawicieli dolnośląskich POE do “Karty Śmieciowej”, tj. inicjatywy Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego mającej na celu stworzenie programu zagospodarowania odpadów na terenie Dolnego Śląska – w 2003 koncepcja, po kolejnych turach konsultacji, uzyskała status wojewódzkiego programu gospodarki odpadami.

  Przykładowe nagrody:
 • Statuetka Zielonego Liścia 2003 przyznawana przez WFOŚiGW we Wrocławiu dla najwartościowszego programu edukacyjnego zrealizowanego w latach 2000 - 2002
 • Nagroda w konkursie „W Harmonii z Przyrodą” 2006 oraz w 2002
 • Wyróżnienie w konkursie Fundacji Batorego „Porządnie poza rządem” 2000
 • Dyplom uznania Programu Małych Dotacji Globalnego Funduszu Środowiska GEF za wzorową realizację projektu
prawa autorskie: TERRA login