SERWIS: fer.org.pl publikacje kropla
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

11 listopada 2009
Magazyn ekologiczny Kropla

mala fotka

Fundacja EkoRozwoju wydaje magazyn ekologiczny „Kropla” od 1995 roku. Pismo ukazywało się pierwotnie w naturalnym cyklu pór roku wiosna- lato- jesień - zima. Obecnie pismo ukazuje się w charakterze nieregularnika (jedno, dwa wydania w roku) w nakładzie ok. 3000 egz, w objętości 88 str A4, a także w poszerzonej wersji internetowej.

Edukacja : od momentu założenia pismo służy edukacji ekologicznej, szczególnie w aspekcie dotyczącym aktywnych metod edukacji; w kolejnych numerach prezentujemy kampanie edukacyjne prowadzone przez organzacje ekologiczne

Inspiracja: zadaniem pisma jest inspiracja do podejmowania konkretnych działań zmierzających do poprawy stanu środowiska; prezentowane są zarówno proste ekologiczne działania, jak i aktywności wymagające szerszej kooperacji i organizacji.

Integracja: misją pisma jest wspieranie aktywności pozarządowych organizacji ekologicznych oraz ich wzajemnej kooperacji; prezentowanie wspólnych inicjatyw, a także ich potrzeby służy promowaniu i wzmacnianiu integracji ruchu ekologicznego. „Kropla” służy jako platforma wymiany pozytywnych informacji.

Tematyka: Kropla prezentuje działalność organizacji ekologicznych, problemy i możliwości ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. W kolejnych numerach koncentrujemy się również na wyzwaniach stojących przed nami w procesie integracji europejskiej , a w szczególności:

• prezentujemy możliwości aktywnego wpływu konsumentów na stan środowiska („odpowiedzialny konsument”, modele konsumpcji; ograniczenie ilości odpadów),

• prezentujemy możliwości zrównoważonego rozwoju w sferze gospodarki (czysta produkcja, „odpowiedzialny biznes”; system wskaźników zrównoważonego rozwoju),

• promujemy europejski system ochrony przyrody (NATURA 2000, programy rolnośrodowiskowe, rozwój obszarów wiejskich, ekoturystyka);

• poruszamy kwestie związane z wydatkowaniem środków na ochronę środowiska (fundusze krajowe i strukturalne; szczególnie w sektorach transport / odpady / gospodarka wodno ściekowa);

• promujemy społeczną odpowiedzialność oraz dostęp do informacji o stanie środowiska;

• rozwijamy świadomość ekologiczną

Formuła pisma: pismo dociera do aktywistów i tworzone jest ich siłami. Dystrybucja opiera się na organizacjach ekologicznych (z uwzględnieniem możliwości wykorzystania systemu odpisów podatkowych dla pożytku publicznego) oraz w pewnym stopniu ogólnodostępnych form sprzedaży (głównie krajowe salony MPIK). Atrakcyjna forma graficzna oraz zachowanie zasad (priorytet tematyczny, a także papier z recyklingu) zwiększa wiarygodność pisma. Z racji na ograniczony nakład (3000 egz.) i ważność i aktualność poruszanych tematów – dla zachowania publikowanych informacji dla pożytku publicznego w wersji internetowej publikowane są pełne wersje prezentowanych artykułów – z aneksami tematycznymi (m.in. dodatkowe teksty, pliki filmowe, audycje radiowe) – na stronach www.eko.org.pl/kropla

Współpraca:  kluczowym elementem rozwoju programu wydawniczego „Kropli” jest współpraca pomiędzy pozarządowymi organizacjami ekologicznymi oraz wspieranie aktywności czytelników. Naszym celem jest, aby czytelnicy stali się współpracownikami, wolontariuszami, a z czasem współdziałającymi liderami – i autorami kolejnych edycji „Kropli”...

Kropla 2010/1

 

kropla (2006)
Kropla 2006/1
specjalne (2006)
Kropla 2006/2
lato (2004)
lato (2004)
zima 	(2004)
zima (2004)
wiosna (2003)
wiosna (2003)
jesień (2002)
jesień (2002)
lato (2002)
lato (2002)
zima (2002)
zima (2002)
jesień (2001)
jesień (2001)
lato (2001)
lato (2001)
zima (2001)
zima (2001)
złota jesień (2000)
złota jesień (2000)
lato (2000)
lato (2000)
wiosna (2000)
wiosna (2000)
jesień (1999)
jesień (1999)
lato (1999)
lato (1999)
wiosna (1999)
wiosna (1999)
przedzimie (1998)
przedzimie (1998)

złota jesień (1998)
lato (1998)
lato (1998)
prawa autorskie: TERRA login