SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 
Ruda Żmigrodzka

Kolęda

Dziewiętlin

Lędzina

21 grudnia 2010
Pomysł na wioskę - pomysł na pracę

Status: zakończony

Tytuł projektu: Pomysł na wioskę - pomysł na pracę: Wykorzystanie modelu wiosek tematycznych w aktywizacji zawodowej mieszkańców Doliny Baryczy.

Czas realizacji: 01.11.2010 - 28.02.2011

Opis projektu:

Grupa odbiorców projektu: około 50-ciu mieszkańców 4 wsi Ruda Żmigrodzka, Kolęda, Dziewiętlin i Lędzina

Cel główny projektu: Zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców 4 wsi poprzez przeprowadzenie zajęć edukacyjnych uatrakcyjniających ich ofertę turystyczną.

Projekt jest kontynuacją wypracowanych w 2008 roku kierunków rozwoju wsi bazujących na analizie zasobów i potrzeb w nawiązaniu do tradycji życia wiejskiego. Wioski z pomysłem są sposobem na zaangażowanie społeczności wiejskiej przy wykorzystaniu ich miejscowych walorów przyrodniczych, umiejętności i wiedzy, który wciąż jednak wymaga wsparcia merytorycznego. Dotychczasowa aktywność mieszkańców pokazuje, że są oni świadomi jaki potencjał przyrodniczy posiadają wsie, które zamieszkują. Doskonale rozpoznali swoje zasoby, które są atrakcyjne dla odwiedzających turystów i w związku z tym chcieliby stworzyć ofertę turystyczną wsi, a następnie ją realizować.

W wyniku udziału w projekcie „Wioski z pomysłem” (IW EQUAL) mieszkańcy poszczególnych wsi w Dolinie Baryczy utworzyli ofertę w oparciu o zasoby loklane:

 1. W Rudzie Żmigrodzkiej stworzono ofertę w oparciu o ideę „żywego szlaku turystycznego”. Jest to autorska ścieżka przyrodnicza po której uczestników mają oprowadzać mieszkańcy, opowiadając o otaczającej przyrodzie. Jednak aby oferta turystyczna stała się źródłem dochodów, konieczne jest jej rozszerzenie i przeszkolenie w tym temacie mieszkańców.
 2. Mieszkańcy wsi Kolęda wypracowali temat: „wioska dobrych życzeń” Wioska ma nawiązywać do tradycji polskich świąt.
 3. Lędzina określiła profil swojej miejscowości jako „wioska smaków i rzemiosł”. We wsi realizowane są warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące m. in. tradycyjnego budownictwa. Mieszkańcy są zainteresowani usystematyzowaniem oferty i poszerzeniem jej, tak by stała się dla nich źródłem dochodów.
 4. Tematem przewodnim Dziewiętlina jest "wioska zmysłów". Chcą nadal się rozwijać, przyswajać nowe umiejętności w zakresie planowania przestrzeni wiejskiej, prowadzenia warsztatów rzemieślniczych i poszerzać swą ofertę. Pośrednio projekt ma oddziaływać na całe społeczności tych czterech wsi, pokazując nowatorskie możliwości pracy zarobkowej.


W ramach projektu zaplanowano działania:

 1. Zajęcia edukacyjne poszerzające kompetencje w zakresie realizacji oferty turystycznej
  1. warsztaty rękodzielnicze i rzemiosł tradycyjnych
  2. warsztaty związane z tradycją kolędowania
  3. zajęcia poszerzające wiedzę o tematyce przyrodniczej
  4. warsztaty uczące planowania przestrzeni wiejskiej
  5. warsztaty związane z tradycyjnym wypiekiem
 2. Zajęcia edukacyjne związane z prowadzeniem działalności turystycznej i promowaniem oferty turystycznej. Dodatkowo uczestnicy nauczą się poruszać po serwisie www.wioski.barycz.pl i promować działania. Będzie możliwość wprowadzania przez nich informacji na temat swoich wsi, aktualności, zdjęć itp.
 3. Włączenie ofert wsi do Oferty Doliny Baryczy

Finansowanie: projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Koordynator:
Agnieszka Czuryło
aczurylo@fer.org.pl

 
(projekty, zrealizowane rozdz1 )
 1. Program Naturalnie Wrocław
 2. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016
 3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
 4. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 5. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 6. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015
 7. Naturalne sąsiedztwo
 8. Produkcja herbaty w jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja
 9. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
 10. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
prawa autorskie: TERRA login