SERWIS: fer.org.pl wsp贸艂praca Dla samorz膮d贸w rowery
 
KALENDARZ WYDARZE艃
 

11 listopada 2009
Program rowerowy

mala fotka

Transport jest jednym z najwa偶niejszych czynników maj膮cych wp艂yw na stan 艣rodowiska naturalnego i tym samym na jako艣膰 偶ycia cz艂owieka. Ponad 70% zanieczyszcze艅 powietrza w miastach pochodzi z transportu samochodowego. Wraz ze zwi臋kszaniem si臋 ruchu samochodowego wzrasta nat臋偶enie ha艂asu, drogi zabieraj膮 tak偶e coraz wi臋cej przestrzeni powoduj膮c nieodwracalne zmiany w 艣rodowisku naturalnym. Konieczna jest rezygnacja z dominuj膮cej roli transportu samochodowego na rzecz innych, przyjaznych 艣rodowisku form komunikacji, takich jak kolej, komunikacja zbiorowa oraz komunikacja rowerowa dlatego od po艂owy lat 90-tych rozpocz臋li艣my dzia艂ania na rzecz transportu zrównowa偶onego.
 

Fundacja EkoRozwoju przygotowuje i realizuje dla samorz膮dów  projekty popularyzacji ruchu rowerowego w aglmomeracjach. Mamy na swoim koncie równie偶 konkretne inwestycje pro prorowerowe; szlaki rekreacyjne i 艣cie偶ki  oraz rowerowe parkingi . Od 1998 jeste艣my cz艂onkiem ogólnopolskiej sieci organizacji „ Miasta Dla rowerów”, a w 2001 roku zostali艣my cz艂onkiem Koalicji „ Rowerowy Wroc艂aw”. W naszych dzia艂aniach stawiamy na edukacj臋, staramy si臋 budowa膰 pro rowerow膮 艣wiadomo艣膰 w艣ród ró偶nych grup spo艂ecznych. Wspó艂pracujemy z w艂adzami lokalnym, uprawiamy lobbing, realizujemy projekty  oraz edukacyjne imprezy .

Samorz膮dy zainteresowane rozwojem ruchu rowerowego na swoim terenie prosimy o kontakt:

Dominik Dobrowolski, Fundacja EkoRozwoju, tel 0697 092 978, dominik@eko.org.pl

prawa autorskie: TERRA login