SERWIS: fer.org.pl współpraca Dla mediów ekoinformacja
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

11 listopada 2009
ekoinformacja

mala fotka

Fundacja EkoRozwoju służy pomocą dla dziennikarzy. Organizujemy szkolenia, konferencje prasowe. Oferujemy bieżący serwis dotyczący ochrony środowiska i  edukacji ekologicznej oraz komentarze ekologiczne do wydarzeń w Polsce i na świecie.

Ideą przewodnią naszych działań jest zwiększenie społecznego dostępu do informacji o stanie środowiska i jego ochronie. Dlatego do prezentacji informacji ekologicznych używamy nowoczesnych środków przekazu takich jak internet, radio i telewizja. Dzięki wykorzystaniu interaktywnych możliwości, jakie dają media elektroniczne odbiorcy stać się będą mogli aktywnymi współtwórcami przekazywanych treści. Głównymi adresatami naszych działań są: dzieci i młodzież, działacze społeczni, urzędnicy i samorządowcy, nauczyciele, dziennikarze, rolnicy i inni mieszkańcy wsi.
Od 1998 roku prowadzimy, jeden z największych w kraju, serwer ekologiczny "Zielona Brama" (http://www.eko.org.pl); od 1995 roku Fundacja wydaje magazyn „Kropla” (dostępny w Empikach w całym kraju, numery archiwalne w Internecie) prezentujący przykłady pozytywnych działań zapobiegających zagrożeniom dla środowiska naturalnego. Wspólnie z Polskim Radiem Wrocław przygotowaliśmy kilka cykli audycji radiowych, m.in.: „Zielonym do Unii”, „Natura 2000 na rowerze”. Zrealizowaliśmy także multimedialny projekt edukacji ekologicznej „Ptasie radio i telewizja, czyli o zrównoważonym rozwoju z polotem”. W ramach projektu powstały audycje radiowe oraz serwer www.ptaki.info, na którym można było oglądać pierwszą w kraju bezpośrednią relację z bocianiego gniazda. Obecnie na serwerze prezentujemy transmisje z życia innych gatunków ptaków. Fundacja brała udział w przygotowaniu cyklu programów „Goniec Ekologiczny” zrealizowanego przez Program Pierwszy TP SA oraz programów telewizji regionalnej; „Goniec regionalny”. Realizujemy również filmy o tematyce ekologicznej: „Odra- temat rzeka”, „Woda dla Wrocławia”. Fundacja stale współpracuje z lokalnymi mediami, systematycznie organizujemy konferencje prasowe. Niedawno na rynku ukazała się wydana przez nas płyta pt. „Barycz” zawierająca kompozycje muzyczne z udziałem ptaków i innych zwierząt żyjących na terenie Doliny Baryczy. Jest to pierwsza płyta w Polsce promująca bioregion oraz jego ochronę.

Serwer ekologiczny. Od 1998 roku prowadzimy informacyjno-edukacyjny serwer i portal ekologiczny "Zielona Brama" (www.eko.org.pl). Sięgająca rzędu 70 000 roczna liczba odwiedzin i zasoby przekraczające 35 000 stron www, stawiają Bramę na pozycji zdecydowanego lidera pozarządowych, niekomercyjnych, internetowych inicjatyw o tematyce ekologicznej w Polsce. Wyrazem uznania dla Projektu "Zielona Brama" było przyznanie mu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2002 roku II Nagrody "Zielonego Liścia", przyznawanej najlepszym projektom z zakresu edukacji ekologicznej wywodzącym się z Dolnego Śląska. W oparciu o serwer „Zielona Brama” planujemy stworzenie portalu dla liderów społeczności lokalnych oraz liderów organizacji pozarządowych.
 

Media zintegrowane: internetowe radio i telewizja. Przed przystąpieniem Polski do UE we współpracy z Polskim Radiem Wrocław przygotowaliśmy cykl audycji „Zielonym do Unii” związany z polską wsią i szansami jej rozwoju w kontekście objęcia obszaru Polski działaniem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Audycje dostępne są w sieci w formacie mp3 na stronie www.agro.eko.org.pl Multimedialny, edukacyjny program„Ptasie radio i telewizja, czyli o zrównoważonym rozwoju z polotem”, miał na celu przekazanie wiedzy o ptakach, ich siedliskach, zagrożeniach i działaniach ochronnych, oraz szersze przedstawienie potrzeb i problematyki zrównoważonego rozwoju. W ramach projektu w Polskim Radiu Wrocław wyemitowano audycje radiowe, prowadzony jest także serwis internetowy www.ptaki.info, prezentujący gatunki ptaków (wraz z odgłosami)oraz transmisje z życia ptaków www.ptaki.info/kamera. Kolportowano również wydawnictwa promujące serwis oraz przygotowano płytę muzyczną Barycz. promującą bioregion i jego ochronę. Emitowane w wakacje 2004 relacje „Wycieczki Rowerowe z Polskim Radiem Wrocław” "Wycieczki Rowerowe z Polskim Radiem Wrocław" prezentowały opracowane przez Fundacje trasy przebiegające przez obszary objęte systemem ochrony Natura 2000, które przejechała ekipa Polskiego Radia Wrocław. (www.eko.org.pl/ostoje).

Wydawnictwa prasowe i multimedialne. „Kropla” ukazuje się co pół roku; pismo prezentuje m.in.: zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz sposoby, w jakie można im zapobiegać, ciekawe działania, nowe idee społeczne. Magazyn można nabyć w sieci EMPIK, numery archiwalne dostępne są na stronie: www.eko.wroc.pl/kropla. Fundacja opracowała Informator „Środowisko Wrocławia 2002”, przedstawiający okres 1995-2002 oraz próbę oceny dotychczasowych kierunków rozwoju Wrocławia. Efektem pracy autorów i zespołu redakcyjnego była 220 stronicowa, kolorowa publikacja wzbogacona kilkudziesięcioma mapami, wykresami i tabelami. Publikacja została także udostępniona w wersji cyfrowej na CD-R oraz umieszczona pod adresem www.eko.org.pl/wroclaw. We współpracy z WWF Auen Institut w Rastatt wydaliśmy „Atlas terenów zalewowych Odry” będący kompleksowym opracowaniem terenów cennych przyrodniczo w dolinie Odry. Wersja elektroniczna w języku polskim, czeskim i niemieckim dostępna jest na stronie www.odra.pl. Fundacja wydała liczne broszury, m.in.: publikację „Meandr graniczny Odry” propagującą ochronę unikalnego dla polskiej części Odry meandru leżącego na granicy z Czechami, „Baterie-segregacja czy degradacja?”. Wszystkie publikacje dostępne są na naszych stronach internetowych.

Krzysztof Smolnicki           
krzysiek@eko.org.pl                                                            

prawa autorskie: TERRA login