SERWIS: fer.org.pl współpraca Dla szkół edukacja
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

11 listopada 2009
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju

mala fotka

Zapraszamy szkoły, przedszkola, placówki oświatowe do współpracy.

Zasadniczym celem działalności Fundacji jest ekorozwój. Ekorozwój, czyli rozwój zrównoważony to poszukiwanie równowagi pomiędzy koniecznym rozwojem gospodarki, zapewnieniem godnych warunków życia społeczeństwa, a także ochroną środowiska naturalnego - dla dobra nas i przyszłych pokoleń. Podstawowym narzędziem osiągania tego celu jest dla nas edukacja. Aby działać skutecznie na rzecz ochrony środowiska niezbędne jest kształcenie w tym zakresie różnych grup wiekowych i społecznych. Głównymi adresatami naszych działań są: nauczuciele, dzieci i młodzież, działacze społeczni oraz samorządowcy.
 

W naszej ofercie mamy warsztaty, szkolenia i materiały edukacyjne.  Placówki oświatowe zainteresowane współpracą prosimy o kontakt:

biuro@fer.org.pl

prawa autorskie: TERRA login