SERWIS: fer.org.pl wsp贸艂praca Dla ngo zielona brama
 
KALENDARZ WYDARZE艃
 

11 listopada 2009
Zielona Brama, czyli ekologia w internecie

mala fotka

Zapraszamy ogranizacje spo艂eczne do wspó艂pracy!

Od 1999 roku Fundacja EkoRozwoju prowadzi serwer ekologiczny „Zielona Brama”. Obecnie, si臋gaj膮ca rz臋du 290 000 roczna liczba odwiedzin i zasoby przekraczaj膮ce 35 000 stron www, stawiaj膮 Bram臋 na pozycji zdecydowanego lidera pozarz膮dowych, niekomercyjnych, internetowych inicjatyw o tematyce ekologicznej w Polsce. „Zielona Brama” pe艂ni rol臋  Serwera Ekologicznych Organizacji Pozarz膮dowych, a od 2002 roku równie偶  Wortalu Ekologicznego. Wortal prowadzony jest we wspó艂pracy z Polsk膮 Zielon膮 Sieci膮, oraz z partnerami dolno艣l膮skimi: Fundacj膮 „Zielon膮 Akcja” z Legnicy i Fundacj膮 Kultury Ekologicznej z Jeleniej Góry. Wyrazem uznania dla Projektu "Zielona Brama" by艂o przyznanie mu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc艂awiu w 2003 roku Nagrody "Zielonego Li艣cia", przyznawanej najlepszym projektom z zakresu edukacji ekologicznej na Dolnym 艢l膮sku.
Jedn膮 z najwa偶niejszych misji Fundacji jest podnoszenie 艣wiadomo艣ci ekologicznej spo艂ecze艅stwa. Staramy si臋, aby nasze dzia艂ania przyczynia艂y si臋 do wzrostu aktywno艣ci spo艂ecznej; ilo艣ci podejmowanych inicjatyw oraz aktywnego udzia艂u spo艂ecze艅stwa w podejmowaniu decyzji wa偶nych dla ochrony 艣rodowiska. W edukacji ekologicznej wykorzystujemy nowoczesne 艣rodki przekazu takie jak internet, radio i telewizja. G艂ównymi adresatami naszych dzia艂a艅 s膮: dzieci i m艂odzie偶, dzia艂acze spo艂eczni, urz臋dnicy i samorz膮dowcy, nauczyciele, dziennikarze, oraz rolnicy i inni mieszka艅cy wsi.

Serwer Organizacji Ekologicznych
Funkcjonowanie serwera bazuje na 艣rodkach Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc艂awiu, co daje mo偶liwo艣膰 艣wiadczenia bezp艂atnych us艂ug liderom, organizacjom i inicjatywom ekologicznym. Nale偶膮 do nich:
• konta pocztowe (obecnie ich liczba wynosi 417),
• ekologiczne listy dyskusyjne (aktualnie jest ich 66),
• mo偶liwo艣膰 publikowania stron internetowych (w艂asne witryny na „Zielonej Bramie” posiada 19 organizacji pozarz膮dowych),
• wydawanie w internecie swoich publikacji
Nad bezawaryjnym dzia艂aniem serwera czuwa administrator, który nie tylko nadzoruje proces publikowania na serwerze stron www., ale udziela równie偶 bezp艂atnych konsultacji technicznych posiadaczom kont pocztowych i www oraz administratorom list dyskusyjnych. W zwi膮zku ze stale rosn膮c膮 liczb膮 u偶ytkowników staramy si臋 na bie偶膮co modernizowa膰 jednostk臋 centraln膮 oraz oprogramowanie. Aktualnie serwer funkcjonuje pod uwa偶anym powszechnie za jeden z najbardziej stabilnych i bezpiecznych, systemem Linux Debian.

Rozwój projektu przyczynia si臋 do ci膮g艂ego ulepszania systemu przep艂ywu informacji wewn膮trz ruchu pozarz膮dowego oraz pomi臋dzy organizacjami pozarz膮dowymi i innymi grupami spo艂ecznymi zajmuj膮cymi si臋 edukacj膮 ekologiczna.

Wortal Ekologiczny

W sk艂ad portalu wchodz膮 nast臋puj膮ce elementy:
• serwis informacyjny, w tym, m.in.; dokumenty, stanowiska, opracowania, katalog linków, poradnik prawny, przewodnik - ci膮gle rozbudowywany zbiór informacji o charakterze praktycznym, katalog linków,
• katalog dolno艣l膮skich organizacji ekologicznych
• ekologiczny przegl膮d prasy; dolno艣l膮skiej, ogólnopolskiej, zagranicznej
• kalendarium imprez ekologicznych

• sondy badaj膮ce opinie spo艂eczn膮,
• system polece艅,
• serwisy tematyczne: serwis Klubu Przyrodników, serwis edukacyjny bociany.pl, serwis agro-eko-info, serwis kur rasy Zielononó偶ki Kuropatwianej, serwis ekojamark.pl, serwis odra.edukacja.pl, serwis ptaki.info.pl, serwis PCB-stop, serwis Czas na Odr臋, serwis prawny serwis Fundusze Strukturalne, serwis „Poradnik Odpadowy”, serwis energetyczny „Cieplej”, Serwis Natura 2000, serwis „Ekorozwój Doliny Baryczy”.

Stale rosn膮ca obj臋to艣膰 w/w serwisów tematycznych jest wynikiem aktywno艣ci organizacji korzystaj膮cych z serwera. Efektem czego jest zwi臋kszenie dost臋pu do informacji dotycz膮cej ochrony 艣rodowiska.

Nowatorskie 艣rodki przekazu

Aby uatrakcyjni膰 form臋 przekazu tre艣ci ekologicznych, podstawowe medium, jakim jest internet, wzbogacamy o formy przekazu wizyjne oraz d藕wi臋kowe. Dzi臋ki wykorzystaniu interaktywnych mo偶liwo艣ci, jakie daj膮 media elektroniczne odbiorcy staj膮 si臋 aktywnymi wspó艂twórcami przekazywanych tre艣ci.
W ramach wspó艂pracy Fundacji z Polskim Radiem Wroc艂aw powsta艂y 3 cykle audycji radiowych, dost臋pne na naszym serwerze w formacie mp3:
• 50 audycji „Zielonym do Unii” na temat ekologicznych aspektów II filaru Wspólnej Polityki rolnej UE w serwisie agro.eko.org.pl ,
• 18 audycji z cyklu „Ptasie Radio”, umieszczone na stronach serwisu ptaki.info.,
• 12 audycji „Natura 2000 na rowerze” pliki audycji, wraz z opisami trasy i mapami zosta艂y umieszczone w internecie w jako dodatkowy segment w serwisie po艣wieconym naturze 2000 na Dolnym 艢l膮sku.
Na serwisie ptaki.info mo偶na by艂o ogl膮da膰 pierwsze w Polsce, transmisje na 偶ywo z 偶ycia ptaków. Transmisje odbywa艂y si臋 w nowatorskiej technologii, za po艣rednictwem kamery z radio艂膮czem i 艂膮cza internetowego ISDN.
Wydali艣my tak偶e 1000 egzemplarzy p艂yt CD „Zielona Brama Poleca” zawieraj膮cych filmy o tematyce ekologicznej. P艂yty dystrybuowane do gmin, organizacji i gimnazjów i liceów Wroc艂awia i Dolnego 艢l膮ska spe艂niaj膮 rol臋 atrakcyjnego materia艂u promocyjnego Projektu.

Koordynator projektu www.eko.org.pl                        

Dominik Dobrowolski dominik@eko.org.pl              

 

Koordynator projektu www.ptaki.info 

Cezary Grochowski cezary@eko.org.pl

 

prawa autorskie: TERRA login